O firmie

Carl-August Seibel jest założycielem jednej z pierwszych fabryk obuwia w Niemczech, powstałej w roku 1886 w Hauenstein. Pocz±tkowo buty i sandały w różnych fasonach produkowane były w domu założyciela.

 


W roku 1907 zbudowano duży budynek firmy, który jeszcze do dzisiaj służy jako jedna z hal produkcyjnych.
W latach 20 i 30-tych firma przeżywała swoje wzloty i upadki, spowodowane sytuacj± gospodarcz±.

Po drugiej wojnie ¶wiatowej, w latach 50 i 60 nast±pił duży rozwój firmy; pod kierownictwem Josefa Seibla - przedstawiciela trzeciego już pokolenia rodziny.

 

 

W ofercie firmy Seibel pojawiły się nowe formy i modele butów.

Lata 70-te to recesja w przemy¶le obuwniczym, któr± skutecznie stłumiono duż± skal± produkcji w firmie Seibel. Kolejna rozbudowa i przebudowa przedsiębiorstwa miała miejsce pod koniec lat 80-tych.
W latach tych pojawiły się nowe miejsca produkcji, budynki administracyjne i magazyny w Hauenstein, na Węgrzech i w Rumunii.

 


Firma Josef Seibel przejęła w roku 2005 markę Romika, z siedzib± w Trier.

Dzisiaj zaliczyć można firmę Josef Seibel do przoduj±cych producentów obuwia w Niemczech.